Logout

The Portal

We Love Mass Meditation

Susie Beiler ∞ The Creation Temple

Susie Beiler

Divine Intervention Meditation Monday, March 25 at 7:00 UTC / Aktywacja Boskiej Interwencji poniedziałek, 25 marca o godzinie 9:00 w Polsce

 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/12/divine-intervention-meditation-at-exact-moment-of-the-full-moon.html

 

Meditation for Taiwan at 2 AM UTC, 6 AM UTC, 10 AM UTC, 2 PM UTC, 6 PM UTC, 10 PM UTC / Medytacja dla Tajwanu co 4 godziny

 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/09/meditation-for-taiwan-every-4-hours.html

 

Daily Flower of Life Meditation every 4 hours at 12 AM (mid-night), 4 AM, 8 AM, 12 PM (noon), 4 PM, 8 PM UTC / Codzienna Medytacja Kwiatu Życia

 

https://www.welovemassmeditation.com/2019/09/flower-of-life-meditation-every-4-hours.html

Daily Buddhic Column Meditation at 3:30 PM UTC / Medytacja Kolumn Buddycznych

 

https://www.welovemassmeditation.com/2018/10/daily-buddhic-columns-meditation-at-330.html

 

 

New Moon Peace Meditation Sunday, March 10 at 14:45 UTC / Medytacja Pokoju podczas Nowiu Księżyca

 

 

Peace Meditation for Syria at the exact time of the new moon Sunday, March 10 at 9:00 am UTC / Medytacja pokoju dla Syrii w dokładnym momencie nowiu księżyca niedziela, 10 marca o godzinie 10:00 w Polsce

 

https://www.welovemassmeditation.com/2021/12/peace-meditation-for-syria-at-exact-moment-of-the-new-moon.html

 

Full Moon Meditation Monday, March 25 at 2:45 pm UTC / Medytacja podczas Pełni Księżyca