The Portal

We Love Mass Meditation

Susie Beiler ∞ The Creation Temple

Susie Beiler

Global Synchronised MEDITATION

No matter where are you from and where you live
you can participate in this calming, peaceful ritual
with people from all around the world.

Let Love rule.

Choose a meditaion you want to join

Divine Intervention Activation Sunday, October 9 at 20:54 UTC / Aktywacja Boskiej Interwencji niedziela, 9 października o godzinie 22:54 w Polsce

Meditation to counteract medical tyranny daily at 9:30 PM UTC / Medytacja dla przeciwdziałania medycznej tyranii codziennie o godzinie 21:30 UTC/23:30 w Polsce

Meditation for Taiwan at 2 AM UTC, 6 AM UTC, 10 AM UTC, 2 PM UTC, 6 PM UTC, 10 PM UTC / Medytacja dla Tajwanu co 4 godziny

Meditation for Peace in the Middle East and Ukraine every 4 hours 0:45, 4:45, 8:45, 12:45, 16:45, 20:45 UTC / Medytacja o pokój na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie co 4 godziny 2:45, 6:45, 10:45, 14:45, 18:45, 22:45 w Polsce

End of Coronavirus Meditation Every Sunday at 3 pm UTC / Medytacja Końca Koronawirusa w każdą niedzielę o 17:00

Medytacja dla Polski i jej mieszkańców codziennie o 21:30

Daily Flower of Life Meditation every 4 hours at 12 AM (mid-night), 4 AM, 8 AM, 12 PM (noon), 4 PM, 8 PM UTC / Codzienna Medytacja Kwiatu Życia

Daily Buddhic Columns Meditation at 3:30 PM UTC / Medytacja Kolumn Buddycznych

Planetary Transmutation Meditation with Susie Beiler Every Sunday at 7pm MST

Planetary Transmutation Meditation with Susie Beiler Every Sunday at 10am MST

New Moon Peace Meditation Tuesday, October 25 at 14:45 UTC / Medytacja Pokoju podczas Nowiu Księżyca

Peace Meditation for Syria at the exact time of the new moon Tuesday, October 25 at 10:48 UTC / Medytacja pokoju dla Syrii w dokładnym momencie nowiu księżyca wtorek, 25 października o godzinie 12:48 w Polsce

Full Moon Meditation Sunday, October 9 at 2:45 pm UTC / Medytacja podczas Pełni Księżyca

MEDITATION WITH GODDESS TO NEUTRALIZE NEGATIVE RITUALS Every Tuesday at 5:30pm UTC / Medytacja z Boginią dla zneutralizowania negatywnych rytuałów

EMERGENCY MEDITATION Everyday at 2 pm UTC / Medytacja Sytuacji Nadzwyczajnych

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name