Share the love

The Portal

We Love Mass Meditation

Susie Beiler ∞ The Creation Temple

Susie Beiler

Elen Elijah ∞ Epoka Serca

Global Synchronised MEDITATION

No matter where are you from and where you live
you can participate in this calming, peaceful ritual
with people from all around the world.

Let Love rule.

Choose a meditaion you want to join

Cintamani Grid Booster Meditation at the maximum of Lion’s Gate Portal opening on Sunday, August 8th at 2 PM UTC / Medytacja Wzmocnienia Sieci Cintamani podczas maksimum otwarcia Portalu Bramy Lwa niedziela, 8 sierpnia 16:00

Meditation for Peace in the Middle East and Ukraine every 4 hours 0:45, 4:45, 8:45, 12:45, 16:45, 20:45 UTC / Medytacja o pokój na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie co 4 godziny 2:45, 6:45, 10:45, 14:45, 18:45, 22:45 w Polsce

Meditation to counteract the engineered second wave lockdowns daily at 9:30 PM UTC / Medytacja przeciwko drugiej fali zaaranżowanej kwarantanny codziennie o 21:30 UTC

End of Coronavirus Meditation Every Sunday at 3 pm UTC / Medytacja Końca Koronawirusa w każdą niedzielę o 17:00

Medytacja dla Polski i jej mieszkańców codziennie o 21:30

Daily Flower of Life Meditation every 4 hours at 12 AM (mid-night), 4 AM, 8 AM, 12 PM (noon), 4 PM, 8 PM UTC / Codzienna Medytacja Kwiatu Życia

Well-Rounded Root Meditation Sunday, August 22 at 13:00 UTC

Daily Buddhic Columns Meditation at 3:30 PM UTC / Medytacja Kolumn Buddycznych

Planetary Transmutation Meditation with Susie Beiler Every Sunday at 7pm MST

Planetary Transmutation Meditation with Susie Beiler Every Sunday at 10am MST

New Moon Peace Meditation Sunday, August 8 at 14:45 UTC / Medytacja Pokoju podczas Nowiu Księżyca

Peace Meditation for Syria at the exact time of the full moon Sunday, August 22 at 12:01pm UTC / Medytacja pokoju dla Syrii w dokładnym czasie pełni księżyca

Full Moon Meditation Sunday, August 22 at 2:45 pm UTC / Medytacja podczas Pełni Księżyca

MEDITATION WITH GODDESS TO NEUTRALIZE NEGATIVE RITUALS Every Tuesday at 5:30pm UTC / Medytacja z Boginią dla zneutralizowania negatywnych rytuałów

EMERGENCY MEDITATION Everyday at 2 pm UTC / Medytacja Sytuacji Nadzwyczajnych

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name

Choose your country
and enter your name